Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte leden,

Er is er veel veranderd in ons dagelijks leven. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig, op welke manier dan ook.

U zult begrijpen dat door alle Corona maatregelen het thans niet mogelijk is om de Algemene Leden Vergadering door te laten gaan.

Rest ons u en uw dierbaren veel gezondheid toe te wensen!

Namens het bestuur,
Chris van der Woude