Onderlinge verzekeraars

Waarom was het ook alweer zo’n goed idee om bij een Onderlinge verzekerd te zijn?

Je verzekeringen zijn iets heel persoonlijks. Daarom is het zo jammer dat de afstand tussen verzekeraar en verzekerde tegenwoordig steeds groter lijkt te worden. Gelukkig hoef je daar bij je Onderlinge niet bang voor te zijn. Wij blijven dicht bij je, letterlijk en figuurlijk. En net als wij, zijn er nog veel meer Onderlingen in Nederland actief. Deze Onderlingen werken in verschillende regio’s  of in specifieke sectoren; zelfs het verzekeren van paarden, monumenten of schepen kan bij een Onderlinge.

Video over Onderling verzekeren

Het Verbond van Verzekeraars maakte daarover een korte video die je eigenlijk even zou moeten bekijken.

Privileges voor leden

Onderlingen zijn geen commercieel bedrijf met aandeelhouders maar een coöperatie met leden. Als je bij ons een verzekering voor je woonhuis of inboedel hebt, ben je automatisch lid van de organisatie. En als we winst maken, krijg jij als lid een deel van de winst terug in de vorm van premierestitutie. Wij hebben namelijk geen winstoogmerk. Je kunt als lid ook meepraten over het beleid dat we voeren. Want we doen het samen.

Een adviseur die je kent

Maar wat misschien wel het belangrijkste is: als Onderlinge hebben we hart voor de regio en spreken we jouw taal. Ons kantoor is in de buurt en je kunt er altijd even binnenlopen. Voor persoonlijke service en advies, en een bekend gezicht. Dat voelt gewoon beter, zeker als het om je verzekeringen gaat.

Hoe groot is de kans dat úw auto wordt gestolen? Check het online

Er is nu een slimme online tool om gratis en snel het risico van autodiefstal te checken.

Sommige automerken en -typen zijn populairder bij dieven dan andere. Het kan handig zijn om te weten hoe groot het risico is dat úw auto wordt gestolen. Alleen al omdat u dan ook weet of u misschien extra maatregelen moet nemen om diefstal te voorkomen.

Ga naar Autodiefstalcheck.nl

Is uw auto jonger dan 10 jaar? Vul het kenteken in op Autodiefstalcheck.nl, dan ziet u direct wat de risicoklasse van uw auto is en hoe vaak uw model de afgelopen 12 maanden is gestolen.

Hoe zit het met de verzekering?

Heeft u voor uw auto een allriskverzekering of een WA-verzekering met beperkt casco afgesloten? Dan bent u verzekerd tegen autodiefstal. Heeft u alleen een WA-verzekering? Dan is diefstal van uw auto niet gedekt.

Zomaar wat tips om autodiefstal te voorkomen

  • Parkeer uw auto op een goed zichtbare plek waar ’s nachts voldoende verlichting is.
  • Vergeet niet uw auto op het stuurslot te zetten nadat u heeft geparkeerd.
  • Laat indien nodig een SCM-goedgekeurd alarmsysteem installeren.
  • Heeft uw auto keyless entry? Pas op dat dieven het signaal van uw sleutel niet kunnen ‘kopiëren’.
  • Schaf een GPS-tracker aan (al vanaf € 70,-), dan weet u altijd waar uw auto is.

Hoe veilig voelt de Nederlander zich op internet? – Nieuwsberichten Onderlinge

Hoe veilig voelt de Nederlander zich op het internet?

Het lijkt erop dat de risico’s van internetcriminaliteit nog vaak worden onderschat.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deed I&O Research onderzoek naar de stand van zaken rond cybersecurity in Nederland. Dit onder de noemer ‘Alert Online 2023’. We delen hier graag enkele opvallende bevindingen.

Kennis en gedrag

Driekwart van de Nederlanders blijkt best tevreden te zijn over de eigen kennis op het gebied van cybersecurity. Voor het omgaan met online risico’s geven Nederlanders zichzelf een 6,8.

Zorgen

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich geen of weinig zorgen over digitale veiligheid. De voornaamste aspecten waarover men zich wel zorgen maakt, zijn het kwijtraken van financiële of persoonlijke gegevens, en dat internetcriminelen steeds slimmer te werk gaan.

Slachtoffers

Driekwart van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een voorval van cybercrime. Twee op de vijf slachtoffers geven aan dat ze hierdoor nu op een andere manier omgaan met digitale veiligheid.

Phishing en WhatsApp-fraude

Vooral phishing blijft een groot probleem. Twee van de vijf Nederlanders hebben er zelf wel eens mee te maken gehad. De afgelopen 12 maanden had bovendien ruim een kwart van de Nederlanders te maken met (pogingen tot) Whats-Appfraude.

Tijd voor een cyberverzekering?

De online-criminelen zitten niet stil en bedenken steeds nieuwe trucs om ons het leven zuur te maken. Wilt u zich beter wapenen tegen de risico’s? Denk dan eens aan:

  • een goed wachtwoordenbeheer
  • het instellen van tweewegsverificatie
  • alle updates van programma’s en apps installeren
  • goede anti virus software

En wilt u meer zekerheid? Dan is een cyberverzekering misschien wel een goed idee. Neem gerust contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Aantal diefstallen e-bikes stijgt sterk – Nieuwsberichten Onderlinge

Fietsendieven zijn dol op e-bikes,  want die brengen veel meer op dan ‘gewone’ fietsen.

Het aantal aangiften van fietsendiefstal in Nederland is in een jaar tijd gestegen van 60.000 naar 100.000. Omdat lang niet iedereen aangifte doet, ligt het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk veel hoger. Het zou wel eens ruim zeven keer zoveel kunnen zijn. Vooral e-bikes zijn razend populair bij de fietsendieven, alleen al omdat ze gemiddeld al gauw 2.000 à 3.000 euro waard zijn. Wat kunt u nu doen om te voorkomen dat úw e-bike wordt gestolen?

Leg uw e-bike vast met een extra ART-slot

Er zijn nog steeds veel mensen die hun e-bike achterlaten met alleen het standaard ringslot erop. Maar dat is echt niet voldoende. De criminelen hebben tegenwoordig zogenaamde powerkeys, waarmee ze zo’n slot in een paar seconden open hebben. Omstanders hebben dan meestal niet eens in de gaten dat de fiets wordt gestolen. Daarom is het op z’n minst verstandig om uw fiets altijd ergens aan vast te leggen met een solide extra slot dat is goedgekeurd door Stichting ART.

Wat is een ART slot eigenlijk?

Fabrikanten kunnen sloten door stichting ART laten keuren en certificeren.  Stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door het veiligheidsniveau van sloten te verbeteren. Alle ART sloten worden uitgebreid getest door het testinstituut SKG-IKOB Certificatie BV en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het testinstituut voert ruim 20 testen uit zoals de vriestest, stoftest, corrosietest, duurtest, kniptest, treksterktetest en aanvalstest.

De stichting adviseert om voor extra beveiliging minimaal een slot met ART 1-keurmerk (één ster; ART*) te kiezen. Nóg veiliger is een slot met ART 2-keurmerk (twee sterren; ART**). Zo’n slot is zelfs bestand tegen bijvoorbeeld een betonschaar. ART-gekeurde sloten zijn verkrijgbaar bij iedere normale fietshandel.

Zet uw e-bike niet zomaar overal neer

Fietsendieven slaan graag hun slag op plekken waar ze hun werk kunnen doen zonder toeschouwers. Zorg er daarom voor dat u uw e-bike altijd achterlaat op een openbare plek, in het zicht. En zelfs als uw fiets op zo’n goed zichtbare plek staat, leg hem dan altijd ook nog vast met een extra ART-slot.

Registreer uw e-bike

Stop Heling is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via de website van Stop Heling kunt u uw e-bike registreren. En als u van iemand anders een (gebruikte) fiets wilt kopen: op de site van Stop Heling kunt u ook checken of het gaat om een fiets die als gestolen is opgegeven

Hoe nat worden úw voeten bij een overstroming? – Nieuwsberichten Onderlinge

Waarom overstromingsschade niet voor alle scenario’s goed te verzekeren is.

Deze zomer zien we veel overstromingen in Europa, zoals bijvoorbeeld in Slovenië en Noorwegen. En ook in Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Zo kan overmatige neerslag leiden tot overstromingsgevaar, zeker in bepaalde delen van het land. Als u benieuwd bent of u in zo’n ‘overstromings-risicogebied’ woont: check het zelf op overstroomik.nl.

Is schade door overstroming verzekerd?

Een overstroming brengt natuurlijk grote schade toe, bijvoorbeeld aan woningen. Als uw woning bij ons is verzekerd, is zulke schade in veel gevallen gedekt. Dat geldt ook voor uw inboedel, als u bij ons een inboedelverzekering heeft. Maar er is wel een uitzondering: de dekking geldt niet als de overstroming is veroorzaakt door falen van (een) primaire waterkering(en).

Wat is een primaire waterkering?

Om de definitie van onze eigen polissen te gebruiken: primaire waterkeringen zijn door Rijkswaterstaat aangewezen waterkeringen die Nederland beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Waarom die uitzondering bij primaire waterkeringen?

Nederland is een land van dijkenbouwers, al eeuwen lang. De waterbescherming is uitzonderlijk goed, en daardoor is de kans op een overstroming extreem klein. Maar áls een primaire waterkering het laat afweten, is de impact meteen enorm, alleen al omdat we zo’n dichtbevolkt land zijn. Voor de verzekeraar gaat het dan al gauw om een massale schade die niet te overzien is, laat staan te vergoeden. Vandaar die uitzondering.

Wie zijn verantwoordelijk voor de primaire waterkeringen?

De primaire waterkeringen in Nederland worden onderhouden door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Op grond van de Waterwet is dat hun plicht. Bij falen van een primaire waterkering zijn zij – oftewel het Rijk – de enige partij waar kan worden aangeklopt voor een vergoeding. Dit is in Nederland vastgelegd in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

6 tips tegen stalbrand – Nieuwsberichten Onderlinge

Een grote stalbrand is een drama voor mens en dier. Wat kunt u als agrariër doen om zoiets te voorkomen?

In 2022 kwamen er in Nederland zo’n 130.000 dieren om door stalbranden. Gelukkig kunt u als agrariër allerlei maatregelen treffen om het risico van zo’n rampzalige gebeurtenis te verkleinen. Hier volgen 6 tips.

1. Wees alert op hooibroei

De tijd van maaien is weer gestart. Let goed op bij het inkuilen van uw gras, want hooibroei kan leiden tot brand. U herkent dit verschijnsel aan een chemische geur die doet denken aan zwavel en tabak. Broei kan overigens ook ontstaan in bijvoorbeeld mest, houtsnippers en pelletkorrels. Let ook op gebruikte poetsdoeken. Ook hierin kan brand ontstaan door broei. Vermoedt u dat er sprake is van hooibroei? Bel dan de brandweer.

2. Houd vuur en vonken buiten

Voer las- en slijpwerk zoveel mogelijk uit buiten de stal. Moet het echt binnen gebeuren? Verwijder dan brandbare materialen, scherm de werkplek af, dek mestroosters af en houd blusmiddelen bij de hand.

3. Wees kritisch op uw elektrische installaties

Laat elektrische installaties in de stal alleen aanleggen en/of aanpassen door een erkend installateur (NEN1010). Laat de installaties elke 3 tot 5 jaar keuren op basis van Scope 10. Zonnepanelen op het dak? Laat ze bij oplevering keuren op basis van Scope 12 en plaats omvormers buiten de stal.

4. Pas op met mestmixen

Mestmixen levert altijd extra brandgebaar op. Maak tijdens het mixen van mest uw mestrobots, voerstations, verlichting etc. spanningsloos (als dat kan) en voorkom open vuur en roken. Bij emissievrije vloeren is de gasophoping groot. Mix niet als het windstil is en zorg voor voldoende (machinale) ventilatie. Zorg ervoor dat de stal leeg is als u gaat mixen: houd vee en kinderen buiten de stal. En laat iemand weten als u gaat mixen; bij problemen kan deze persoon alarm slaan.

5. Voorkom zelfontbranding van machines

Laat tractoren en andere machines niet in de buurt van de stal staan, of vlakbij een plek waar brandbare goederen zijn opgeslagen. Zorg ervoor dat u machineloods schoon is en vrij van brandbare materialen (zoals hooi). Voorzie uw tracor(en) ook van een massaschakelaar om kortsluiting te voorkomen.

6. Houd luchtkanalen schoon

Een stalbrand kan zich heel snel verspreiden als een luchtkanaal vol met stof zit. Laat luchtkanalen daarom regelmatig controleren en schoonmaken door een gespecialiseerd  bedrijf. Zorg er ook voor dat er in een luchtkanaal geen ontstekingsbronnen zitten (zoals verlichting of kabelaansluitingen).

Schade door rommel op de rijbaan

Wie draait er in zulke gevallen op voor de kosten?

U kent het verschijnsel vast wel: stukken autoband of andere voorwerpen die zomaar op de snelweg liggen. Gevaarlijk, want door zulke onverwacht opduikende rommel kan uw auto of ander motorrijtuig flink beschadigd raken. En hoe zit het in zo’n geval eigenlijk met de verzekering?

Wie is aansprakelijk?

Als niet bekend is van wie de rommel op de rijbaan afkomstig is, dan is er ook geen partij die u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. Wie betaalt de schade dan?

En Rijkswaterstaat dan?

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland en zorgt ervoor dat we vlot en veilig over de wegen kunnen rijden. Bij de taken van Rijkswaterstaat hoort ook het opruimen van rommel op de weg . Maar het spreekt vanzelf dat niet alle ongewenste voorwerpen direct kunnen worden verwijderd. Dat kost altijd wat tijd. Daarom kan ook Rijkswaterstaat over het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door zulke voorwerpen.

Waarborgfonds Motorverkeer

U kunt wel altijd een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor iedereen die door een motorvoertuig schade heeft geleden en met die schade niet terecht kan bij de eigen verzekeraar. Schade claimen bij het Waarborgfonds kan soms best complex zijn. U moet bijvoorbeeld aangifte doen bij politie of Rijkswaterstaat en vaak moeten er ook getuigen aan te pas komen. Bovendien geldt er bij materiële schade een eigen risico van € 250 dat u in ieder geval zelf zult moeten betalen.

Voor alle zekerheid: volledig casco

De enige manier manier om echt zeker te weten dat u dit soort schade vergoed krijgt, is door de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van uw motorrijtuig uit te breiden met een volledig-cascoverzekering. Uw verzekeringsmaatschappij betaalt dan de schade aan uw auto. Let wel: als de ‘eigenaar’ van het voorwerp dat de schade heeft veroorzaakt inderdaad niet bekend is, gaat een claim wel ten koste van uw bonus/maluskorting. Bovendien betaalt u waarschijnlijk ook nog een bepaald bedrag aan eigen risico.

Op vakantie met de elektrische auto? – Nieuwsberichten Onderlinge

De zomer komt er langzaam aan en we trekken er weer vaker op uit. Tegenwoordig meer en meer met een elektrische auto. En ook gaan we steeds meer met de elektrische auto op vakantie. Op zichzelf meestal geen probleem, maar het heeft wel iets meer voeten in de aarde.

De meeste dagelijkse ritjes zijn met een elektrische auto prima te doen. De accu’s van tegenwoordig zorgen voor een actieradius die over het algemeen ruimschoots voldoende is. Maar op vakantie gaan met zo’n elektrische auto is een ander verhaal. Een goede voorbereiding is in ieder geval belangrijk.

Waar wilt u heen?

In Nederland zijn inmiddels veel oplaadpunten, en ook in Duitsland is het al zeer goed geregeld. Maar met name in Zuid- en Oost-Europa wil het nog wel eens tegenvallen. In deze landen kan het voorkomen dat er grotere gebieden zijn zonder laadpaal. Onderzoek daarom vooraf (bijvoorbeeld bij aanbieders als Plugsurfing, Tesla Supercharger en Shell Recharge) waar u langs uw route (snel)laders kunt vinden en pas mogelijk uw route hier op aan. Neem ook meerdere laadpassen mee, zodat u bij diverse aanbieders terecht kan. Een oplaadpunt op uw plaats van bestemming is natuurlijk ook erg handig.

Tips voor zuinig rijden

Bij snelheden boven de 100 km/u gaat het verbruik van een elektrische auto sterk toenemen. Het instellen van de cruisecontrol helpt om deze snelheid aan te houden. De airco en verwarming zijn ook grootverbruikers wat betreft energie. Controleer ook op uw bandenspanning. Met de juiste bandendruk vermindert de weerstand op de weg en rijdt u zuiniger.

Hoeveel kilometers wilt u per dag afleggen?

Heeft uw elektrische auto een actieradius van 300 kilometer, dan kunt u met slim tussentijds bijladen maximaal ongeveer 800 kilometer per dag rijden. Bij een actieradius van 400 kilometer ligt dat maximum al op zo’n 1.200 km per dag.

Houd wel rekening met een groter verbruik tijdens uw vakantie. Uw auto is op vakantie waarschijnlijk zwaarder beladen en mogelijk neemt u een fietsendrager, dakkoffer of zelfs caravan mee. Dat heeft een grote impact op uw actieradius. Ook als u in de bergen rijdt, vraagt dat meer van uw accu.

Welke type laadkabels neemt u mee?

Waarschijnlijk heeft u bij uw elektrische auto twee kabels meegeleverd gekregen: een voor de standaard laadpalen en een voor het gewone stopcontact (230 volt). Neem ze voor de zekerheid allebei mee.  Denk ook aan een extra Type 3-laadkabel als u naar Frankrijk of Italië gaat. Type 3 laadkabels zijn de standaard in deze landen.

Waarom gevelonderhoud belangrijk is

Poreuze of versleten voegen kunnen vervelende problemen opleveren.

U staat er vast niet elke dag bij stil, maar ook de gevel van uw woning heeft onderhoud nodig. Voegwerk kan onder normale omstandigheden best enkele tientallen jaren meegaan, maar het heeft wel te lijden van weer en wind. Tijdig reinigen en waar nodig repareren is essentieel als u lang van uw woning wilt blijven genieten.

Gevaren van slecht voegwerk

Beschadigde voegen zijn niet bevorderlijk voor de degelijkheid van de constructie van een woning. Bovendien kunnen ze een bedreiging vormen voor de waterdichtheid. Daardoor kunnen er binnen problemen ontstaan, zoals vochtdoorslag en schimmelvorming. Bij vorst kan bevriezend water ook nog extra schade veroorzaken.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om uw voegwerk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld voor elke zomer en winter. Ontbreken er stukken voeg? Zijn de voegen nog hard en zitten ze goed vast? Zit er mos op het metselwerk? Zijn de ventilatieopeningen in de gevel niet verstopt geraakt?

Controleer ook uw schoorsteen

Het voegwerk van de schoorsteen heeft het extra zwaar te verduren, boven op het dak en met sterk wisselende temperaturen. Hier kan beschadigd en poreus voegwerk niet alleen leiden tot lekkage maar ook tot terugslag van rook (en daarmee het risico van koolmonoxidevergiftiging in de woning).

Zelf doen of laten doen?

Gevelvoegen is specialistenwerk. Eenvoudige reinigings- en reparatieklusjes aan de gevel kunt u misschien zelf uitvoeren. Maar is er meer aan de hand, dan kan het verstandig zijn om een erkend professional in te schakelen.

Is uw caravan er klaar voor?

Zorg dat u er straks weer veilig op uit kunt: doe de voorjaarscheck!

De laatste regen en kou nog even afwachten, en dan staat het kampeerseizoen weer voor de deur. Tijd om de caravan weer uit de stalling te halen. Maar na zo’n langere periode van stilstand is het wel zaak dat u goed controleert of alles nog in orde is. Met het oog daarop hebben we een korte checklist voor u opgesteld.

1. Rubbers en slangen

Controleer of alle rubbers en slangen nog goed passen en afdichten. Check zeker ook de slang van de gasinstallatie op (droogte)scheurtjes en vervang de slang bij twijfel. Na tien jaar moet een gasslang sowieso worden vervangen, dus controleer ook de vervaldatum.

2. Gasdrukregelaar

De drukregelaar van de gasinstallatie kan na verloop van tijd gaan lekken. Hij mag in ieder geval nooit ouder dan tien jaar zijn, dus check de vervaldatum en vervang de regelaar als hij te oud is.

3. Trekhaak en stekker

Verwijder eventuele roest van de trekhaak met fijn schuurpapier. Sluit de stekker van de caravan aan op de stekkerdoos bij de trekhaak en controleer of alle verlichting (ook die van de kentekenplaat) naar behoren werkt. Check ook de stalen breekkabel op beschadigingen.

4. Dakluiken

Een loszittend dakluik kan gevaar opleveren voor verkeer dat achter u rijdt. Controleer daarom of alles nog goed vastzit.

5. Banden

Controleer de banden van de caravan en vergeet daarbij het reservewiel niet. Bij sommige caravanverzekeringen moeten de banden eens in de zes jaar worden vervangen.

6. Onderhoud

Neem geen risico: laat uw caravan eens in de twee jaar een onderhoudsbeurt geven bij een professioneel onderhoudsbedrijf.

We wensen u hele fijne kampeerdagen. En mocht u er iets zijn, of heeft u een vraag over uw caravan- of reisverzekering? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.