Nieuwe Onderlinge Adviseur Bertus van den Hof

Per 1 Augustus heeft de OBM een nieuwe adviseur, Bertus van den Hof.

Bertus is een zeer ervaren verzekeringsdeskundige en hij wil graag de uitdaging aan gaan om de leden te adviseren in het voorkomen en beperken van schade en ze te voorzien van de juiste verzekering.

Chris van der Woude blijft echter verbonden aan de OBM als nieuw bestuurslid.

Hierdoor blijft het bestuur op sterkte na het aftreden van Bertus Doosje tijdens de jaarvergadering afgelopen April.

Ook via mail/brief gaan we u nog verder informeren over de nieuwe plannen/producten van de OBM en voor een verdere introductie van Bertus.