Schade door rommel op de rijbaan

Wie draait er in zulke gevallen op voor de kosten?

U kent het verschijnsel vast wel: stukken autoband of andere voorwerpen die zomaar op de snelweg liggen. Gevaarlijk, want door zulke onverwacht opduikende rommel kan uw auto of ander motorrijtuig flink beschadigd raken. En hoe zit het in zo’n geval eigenlijk met de verzekering?

Wie is aansprakelijk?

Als niet bekend is van wie de rommel op de rijbaan afkomstig is, dan is er ook geen partij die u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. Wie betaalt de schade dan?

En Rijkswaterstaat dan?

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland en zorgt ervoor dat we vlot en veilig over de wegen kunnen rijden. Bij de taken van Rijkswaterstaat hoort ook het opruimen van rommel op de weg . Maar het spreekt vanzelf dat niet alle ongewenste voorwerpen direct kunnen worden verwijderd. Dat kost altijd wat tijd. Daarom kan ook Rijkswaterstaat over het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door zulke voorwerpen.

Waarborgfonds Motorverkeer

U kunt wel altijd een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor iedereen die door een motorvoertuig schade heeft geleden en met die schade niet terecht kan bij de eigen verzekeraar. Schade claimen bij het Waarborgfonds kan soms best complex zijn. U moet bijvoorbeeld aangifte doen bij politie of Rijkswaterstaat en vaak moeten er ook getuigen aan te pas komen. Bovendien geldt er bij materiële schade een eigen risico van € 250 dat u in ieder geval zelf zult moeten betalen.

Voor alle zekerheid: volledig casco

De enige manier manier om echt zeker te weten dat u dit soort schade vergoed krijgt, is door de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van uw motorrijtuig uit te breiden met een volledig-cascoverzekering. Uw verzekeringsmaatschappij betaalt dan de schade aan uw auto. Let wel: als de ‘eigenaar’ van het voorwerp dat de schade heeft veroorzaakt inderdaad niet bekend is, gaat een claim wel ten koste van uw bonus/maluskorting. Bovendien betaalt u waarschijnlijk ook nog een bepaald bedrag aan eigen risico.