Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte leden,

Binnen enkele weken is er veel veranderd in ons dagelijks leven. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig, op welke manier dan ook.

U zult begrijpen dat door alle Corona maatregelen het thans niet mogelijk is om de Algemene Leden Vergadering door te laten gaan. Het bestuur onderzoekt thans de mogelijkheden om op een later moment de Algemene Leden Vergadering alsnog te laten plaatsvinden.

Rest ons u en uw dierbaren veel gezondheid toe te wensen!

Namens het bestuur,
Chris van der Woude